Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Inschrijvingen

Op dit deel  van onze website kan je je inschrijven op onze activiteiten.  Dat doe je door de juiste activiteit toe te voegen aan de winkelmand, je gegevens correct in te vullen en de afrekenstappen te vervolledigen.

Controleer zorgvuldig of je jezelf inschreef voor de juiste activiteit: datum, tijd, locatie.

Deelname

Je inschrijving aan een activiteit is pas volledig nadat TT Kempen je betaling heeft ontvangen.  Je ontvangt hiervan een inschrijfbewijs via mail.   Het is niet nodig om dit bericht mee te brengen bij de aanvang van de activiteit.  Wij zorgen voor een deelnemerslijst.

Annulering

Gelieve ons minstens 7 dagen op voorhand te verwittigen indien het je, om welke reden dan ook, niet lukt om aanwezig te zijn op de ingeschreven activiteit.

Als de activiteit niet kan doorgaan wegens omstandigheden, dan houden we je hiervan op de hoogte.  

Terugbetaling

TT Kempen verbindt zich ertoe om je inschrijving terug te betaling:

  • bij annulering, wanneer we hiervan minstens 7 dagen op voorhand werden verwittigd;
  • bij het niet doorgaan van de activiteit;
  • bij kwetsure of ziekt van de deelnemer.
Wie zijn wij?

Racketsporten vzw is onderdeel van de sportschool TT Kempen en spitst zich voornamelijk toe op tennis- en padellessen.

Contactpersoon: Pieter Geerts (info@ttkempen.be)

Ondernemingsnr.: 0562.836.461 (meer info)

Schuiven naar boven